8 mei clubavond

posted in: Clubavonden | 0

Deze avond laten maar liefst vier themagroepen hun werk zien: Natuur, Abstract, High Key & Low Key en Strobist.

Natuur
Er zijn verschillende stromingen binnen de natuurfotografie. De een wil zo accuraat mogelijk de werkelijkheid weergeven en ziet in natuurfotografie voornamelijk het illustratieve en wetenschappelijke belang. Anderen proberen zo veel mogelijk door middel van hun werk het grote publiek te overtuigen van de schoonheid van de natuur. Het afgelopen jaar is de themagroep een paar keer op pad geweest. Laten we kijken wat zij in de natuur hebben vastgelegd.

Luc Verheij, buizerd bij Wichmond

Abstract
Abstract wil zeggen dat het geen vaste uitlegbare vorm heeft en dus voor iedereen verschillend begrepen wordt. Het heeft raakvlakken met Macro fotografie. Echter, iemand die iets abstracts maakt kijkt niet naar voorbeelden maar komt zelf met iets op de proppen volgens eigen inzicht en ingeving, want als er vaste regels en criteria voor zouden bestaan was het niet abstract meer maar vast.

Strobist
Het uitgangspunt is om met bestaande of goedkope middelen foto’s op studiokwaliteit te maken: zullen we kijken of dat gelukt is? Een van de twee pijlers van strobistfotografie is het ‘off-camera’ flitsen. Een tweede gegeven is dat de opzetflitser voorzien wordt van flitsaccessoires om het licht te beïnvloeden.

High Key & Low Key
Bij High Key en Low Key foto’s lijkt het soms of je juist expres aan het over- of onderbelichten bent. Niets is echter minder waar! Goed gedoseerd leiden deze technieken tot geweldig mooie resultaten! We gaan vanavond kijken wat deze themagroep presenteert.

Deel deze informatie via:
Facebook Twitter Linkedin