Eigen project krijgt vorm

door Petra O
278 Lezers

Op 12 mei was alweer de 3e avond van het EIGEN PROJECT via een internet-meeting. Het zoekproces naar de eigen vorm, de eigen invulling van het project vordert gestaag. Daarbij helpt de feedback die onderling gegeven wordt, waarbij men weer positief kritisch is naar elkaar.
Zo is er het project van Ria, waarbij zij probeert een fotoboek te maken met verhaallijnen uit het heden en verleden van haarzelf en haar familie. Vragen die gesteld worden zijn bijvoorbeeld: Zoek je een chronologische volgorde of juist niet? Passen die beelden wel bijeen qua uitstraling? Die foto van Andre van Duin bij zijn toespraak nu, zegt die nog iets over twee jaar?

Fotograaf Ria van Broeckhuijsen

Karin creëert een heel eigen sfeer in haar beelden van bomen, met behulp van meervoudige belichting en bewerking o.a. in Photoshop. Een zoektocht waarbij uit diverse foto’s tenslotte een beeld met een eigen impressie ontstaat. Vragen daarbij zijn onder andere: Tot hoever bewerkt je een beeld? Is wat je gemaakt hebt een geheel geworden? Welke sfeer roept het beeld op?

Fotograaf Karin van Niekerk

Corlène’s project gaat over maakbare natuur. Daarbij combineert ze diverse foto’s uit haar archief, tot een nieuwe compositie. Ook daarbij komen dan opmerkingen, zoals: Is de spin rechtsonder niet te groot in beeld? Past hij wel bij die ‘motjes’? Prima dat er diepte ontstaat doordat er verschil is in grootte en in scherpte/ helderheid. In hoeverre heb je ook geprobeerd om delen van de diertjes niet alleen achter maar ook voor de ijsbloemen te plaatsen? Tips waarmee ze dan weer aan de slag is gegaan.

Fotograaf Corlène van den Camp

Kortom een leerzame avond met veel bijzonder werk. Nu maar hopen dat we in September weer eens live bijeen kunnen komen.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich afmelden als u dat wilt. Prima!

Copyright
De foto’s op deze website zijn het eigendom van de makers.
Het auteursrecht is uitdrukkelijk aan hen voorbehouden.
Wilt u gebruik maken van een van de foto’s op deze website
dan dient u hierover met de maker te bemiddelen.
U kunt hiervoor contact opnemen met het bestuur van de fotoclub FODO.

Copyright De foto’s op deze website zijn het eigendom van de makers. Het auteursrecht is uitdrukkelijk aan hen voorbehouden. Wilt u gebruik maken van een van de foto’s op deze website dan dient u hierover met de maker te bemiddelen. U kunt hiervoor contact opnemen met het bestuur van de fotoclub FODO.
Ik heb het begrepen