Clubavond Portfolio 13 september 2021 met opdracht: 3 of 4 luik: thema Spelen

De indruk bestaat dat de Portfolioavond “nieuwe stijl”, door de leden als positief is ervaren. Evenals 2 jaar geleden zullen we dan ook, alle inzendingen weer projecteren en bespreken. Er volgt nog bericht... READ MORE

Eigen project krijgt vorm

Op 12 mei was alweer de 3e avond van het EIGEN PROJECT via een internet-meeting. Het zoekproces naar de eigen vorm, de eigen invulling van het project vordert gestaag. Daarbij helpt de feedback... READ MORE