Eigen Project themagroep. Genieten van weer ‘live foto’s bespreken’.

posted in: Blogberichten, Eigen Project | 0

Op 15 september was het eindelijk zover. We mochten weer samen rond de beamer onze foto’s bespreken. Dit bijeen zijn was een duidelijk meerwaarde. De foto’s werden kritischer besproken, mensen vulden elkaar makkelijker aan.
Doordat er deze keer werk was van zeven leden (drie leden waren afwezig), konden we uitvoeriger stil staan bij de diverse foto’s. Was de één nog zoekende binnen het eigen project, bij de ander kreeg het al wat meer vorm.

Fotograaf Martin van Buijtena – Minimalistische beelden, dat is zijn project. En dan is steeds de vraag: is dit minimalistisch of nog net niet?
Fotograaf Johan Voogd – Tot hoever wil hij gaan in het bewerken van zijn foto? Wat vindt hij mooi? Langzamerhand groeit zijn visie hierop.
Fotograaf Willem te Hennepe – Steeds weer op zoek naar een andere wijze om bijzondere bomen vast te leggen.

Rest ons allen nog een vijfde kans om het ‘eigen project’ te realiseren. Benieuwd naar het uiteindelijke resultaat van de diverse leden.

Deel deze informatie via:
Facebook Twitter Linkedin