Straatfotografie groep 1 – 2023: 1e bijeenkomst

door Petra O
234 Lezers

Fotograaf Jolanda van Velzen

Woensdag 1 februari kwam de Straat 1 huiskamergroep bijeen bestaande uit 6 personen. Besproken werden de doelen die ieder voor ogen heeft, voorbereiding voor de clubpresentatie en expositie 2023 en de programmawensen voor dit jaar. Vervolgens bespraken we de foto’s die voor deze 1e avond ingeleverd waren, en het was leuk te merken dat bijna alle foto’s in december 2022 en januari 2023 gemaakt waren: een actieve groep dus. We kozen meteen van elke fotograaf welke 2 foto’s tot de eindselectie gaan behoren. De foto’s nu getoond zijn konden deze selectie net niet halen, de andere waren nog sterker.

Fotograaf Marion Keijzer

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich afmelden als u dat wilt. Prima!

Copyright
De foto’s op deze website zijn het eigendom van de makers.
Het auteursrecht is uitdrukkelijk aan hen voorbehouden.
Wilt u gebruik maken van een van de foto’s op deze website
dan dient u hierover met de maker te bemiddelen.
U kunt hiervoor contact opnemen met het bestuur van de fotoclub FODO.

Copyright De foto’s op deze website zijn het eigendom van de makers. Het auteursrecht is uitdrukkelijk aan hen voorbehouden. Wilt u gebruik maken van een van de foto’s op deze website dan dient u hierover met de maker te bemiddelen. U kunt hiervoor contact opnemen met het bestuur van de fotoclub FODO.
Ik heb het begrepen