Themagroep ‘Perfecte Plaatje’ 1e bijeenkomst 2022

door Petra O
252 Lezers

Op woensdag 2 februari 2022 kwam de themagroep ’Het Perfecte plaatje’ voor het eerst bij elkaar in de Waag. 7 Van de 8 leden waren lijfelijk of digitaal aanwezig. Op zo’n eerste vergaderingen maak je afspraken over hoe we de themagroep dit jaar gaan vormgeven. We hebben uitdagende afspraken gemaakt, want we weten vooraf niet wat we gaat fotograferen. Dat weet alleen het organiserende duo. Na de pauze hebben we de ingestuurde foto’s besproken, met als onderwerp: ‘Jezelf voorstellen’.
De inzendingen waren verrassend! Hierbij een door Nellie gemaakte compilatie, van ieder 1 foto. Kunnen jullie zien van wie welke foto is?

Samensteller Nellie van Workum

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich afmelden als u dat wilt. Prima!

Copyright
De foto’s op deze website zijn het eigendom van de makers.
Het auteursrecht is uitdrukkelijk aan hen voorbehouden.
Wilt u gebruik maken van een van de foto’s op deze website
dan dient u hierover met de maker te bemiddelen.
U kunt hiervoor contact opnemen met het bestuur van de fotoclub FODO.

Copyright De foto’s op deze website zijn het eigendom van de makers. Het auteursrecht is uitdrukkelijk aan hen voorbehouden. Wilt u gebruik maken van een van de foto’s op deze website dan dient u hierover met de maker te bemiddelen. U kunt hiervoor contact opnemen met het bestuur van de fotoclub FODO.
Ik heb het begrepen