Themagroep ‘Perfecte Plaatje’ 1e bijeenkomst 2022

Op woensdag 2 februari 2022 kwam de themagroep ’Het Perfecte plaatje’ voor het eerst bij elkaar in de Waag. 7 Van de 8 leden waren lijfelijk of digitaal aanwezig. Op zo’n eerste vergaderingen maak je afspraken over hoe we de themagroep dit jaar gaan vormgeven. We hebben uitdagende afspraken gemaakt, want we weten vooraf niet wat we gaat fotograferen. Dat weet alleen het organiserende duo. Na de pauze hebben we de ingestuurde foto’s besproken, met als onderwerp: ‘Jezelf voorstellen’.
De inzendingen waren verrassend! Hierbij een door Nellie gemaakte compilatie, van ieder 1 foto. Kunnen jullie zien van wie welke foto is?

Samensteller Nellie van Workum
Deel deze informatie via:
Facebook Twitter Linkedin